Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

σαν σήμερα
Σαν σήμερα ιδρύθηκε η Ελλάδα ως κράτος. Στις 3 Φεβρουαρίου 1830. 

Με  Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας που υπέγραψαν  στο Λονδίνο η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία ( χωρίς Έλληνες εκπροσώπους) αποφασίστηκε να ιδρυθεί το πρώτο ελληνικό κράτος που αποτελούνταν από την Πελοπόννησο, τη μισή Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες. 

Στο άρθρο 3  εκείνης της συμφωνίας ,έγραφε , πως η Ελλάδα θα έχει βασιλιά ως αρχηγό κράτους , που θα τον επιλέγουν οι ξένοι( Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) χωρίς να ρωτηθεί καθόλου ο ελληνικός λαός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: