Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

democracy is..

Δημοκρατία είναι..
Η αποδοχή της διαφορετικότητας και η ανεκτικότητα.
Η ισονομία και η δικαιοσύνη .
Η ελεύθερη έκφραση της γνώμης μας και η πολυφωνία.

Δημοκρατία είναι να μην μπορούν να επιβάλουν οι 100 χιλιάδες άνθρωποι σε έναν άνθρωπο κάτι που δεν θέλει. Αλλά να έχει το δικαίωμα να επιλέγει ο ένας αυτό που επιθυμεί , εφόσον δεν στερεί και δεν εμποδίζει τα δικαιώματα των άλλων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: